الفبای خط میخی پارسی باستانتاريخ : سه شنبه هفدهم فروردین 1389 | 8:57 | نویسنده : مجتبی صداقتی |